Eyecab Nijmegen: ook voor relatiemagazines

Printdesign - Standvast Wonen

Standvast Wonen is een woningcorporatie in Nijmegen en omgeving. We maken het bewonersmagazine Thuis, dat driemaal per jaar uitkomt. We houden interviews met bewoners of ondernemers en werken die uit tot leuke, makkelijk leesbare verhalen Daarnaast verzorgen we van tijd tot tijd de vormgeving en opmaak van diverse brochures en de tekstproductie.